Information

Nordhallands Filatelistförening © 2015

Tisdag

2019-01-29

Föredrag

18.00-21.00

Bengt Bengtsson

Stockholmia 2019

Tisdag

2019-02-26

Föredrag

18.00-21.00

Göran Falke

Fyrar på Svenska frimärken

Tisdag

2019-03-26

Föredrag

18.00-21.00

Frederik Ydell

Svensk pionär luftpost

Tisdag

2019-04-23

Föredrag

18.00-21.00

Bengt Herrman

I emigranternas fotspår

Tisdag

2019-05-28Våravslutning


Tisdag

2019-08-27

Föredrag

18.00-21.00

?

?

Tisdag

2019-09-24

Föredrag

18.00-21.00

?

?

Tisdag

2019-10-29

Föredrag

18.00-21.00

?

?

Tisdag

2019-11-26

Föredrag

18.00-21.00

?

?

Tisdag

2019-12-10Julbord


Vill du veta mer? Kontakta oss på info at nhff.se eller ring någon i styrelsen.

 

     

     Månadsmöten