Vill du bli medlem?

Sätt in årsavgiften på bankgiro 5163-3428. OBS Plusgirot avslutat!

100 kr för vuxna,

10 kr för ungdomar.

 

Vi accepterar PayPal:

paypal at nhff.se

Ange namn, adress och telefon så kontaktar vi dig.

Nordhallands Filatelistförening i Kungsbacka

 

Föreningens styrelse och funktionärer:

Ordförande

Anna-Stina Nordkvist

 

0705-241152

Vice ordförande

Per Törnvall

 

0706-333226

Sekreterare

Larry Flodin

 

0706-255680

Kassör

Ann-Marie Ivarsson

 

 

Ledamot

Jens Peter Jensen

 

 

Suppleant

Torgny Hedin

 

 

Suppleant

Jonas Gyrén

 

 

Revisor

Hans-Uno Hansson

 

 

Revisorsuppleant

Stig Bäckstrand

 

 

 

 

 

 

Klubbmästare

Börje Nilsson

 

 

Bibliotekarie

Börje Nilsson

 

 

Ungdomsledare

Einar Nagel

0302-15358

070-2129514

Ungdomsledare

Jonas Gyrén

 

 

Auktion på månadsmöten

Jan Wenander

 

 

Auktion på månadsmöten

Erik Johansson

 

 

Valberedning

Börje Nilsson

 

 

Valberedning

Kenth Berglin

 

 

Auktionskommitté för

klubbauktioner

Kent Jiresjö

Stig Bäckstrand

Larry Flodin

Hans Uno Hansson

Kjell Elmlund

0707-750825

 

Våra möten hålls i ABF-huset, Verkstadsgatan 14, Kungsbacka. Karta här

Vill du kontakta oss? 

Allmänt om föreningen: info at nhff.se.

Alla frågor om auktion, värdering, rådgivning: auktion at nhff.se.

 

Nordhallands Filatelistförening © 2015