Nordhallands Filatelistförening – 50 år av taggig historia

När klubben grundades för 50 år sedan, fredagen den 19 februari 1960, skrev tidningen Nordhalland så här:

”Filatelister bildade förening i onsdags

Nordhallands Filatelistförening bildades i onsdags kväll vid en sammankomst mellan intresserade frimärksvänner. Föreningen fick vid starten 16 medlemmar och dessa valde advokat Stig Palmér att leda förhandlingarna vid det konstituerande mötet, vilket samtidigt fick karaktären av årsmöte.

Namnfrågan löstes ganska snart och föreningen säte skall vara i Kungsbacka. Stadgar antogs och till styrelse valdes:

Ordf. S. Palmér, vice ordf. Roland Olsson, sekr. landsfiskal Karl Wahlgren, kassör. Fr. Loocrantz och klubbmästare fru Inga Rådmann. Till suppleanter valdes Nils Nilshag och Harald Johansson.

Revisor blev hr John Nordkvist och rev.-suppl. Ingemar Eliasson.

Lokalfrågan var största problemet och efter ingående diskussioner uppdrogs åt styrelsen att skaffa lokal där förtäringstvång ej förelåg samt skall kostnaden för lokal bestridas ur årsavgifterna Denna fastställdes till 10 kronor med en inträdesavgift av samma belopp. Ungdomar i åldern 14-17 år erlägger dock endast hälften av dessa belopp.

Vidare beslöts under kvällen att på följande sammankomster ordna auktioner på märken och kataloger, utlottning av filatelistika och skulle försök göras med cirkulationsverksamhet.”

Bilden visar var det hela började. Stig Palmér satt kvar som ordförande till 1975. Han efterträddes då av Bertil Wademan som var ordf till 1999. Han efterträddes av Bert Pettersson, som var ordf till 2009, då han efterträddes av nuvarande ordf Hans-Uno Hansson.

Sekr Karl Wahlgren efterträddes redan 1960 av Harald Johansson, som sedan var sekr fram till 1983 då han efterträddes av Evert Ejestedt. Evert efterträddes 1995 av klubbens nuvarande sekr. Kent Jiresjö.

Några medlemmar som varit med länge och som har betytt mycket för föreningen:

·        Roland Ohlsson har genom de 50 åren innehaft flera olika poster i styrelsen. Han lämnade styrelsen vid vårt årsmöte 2010.

·        Erik Johansson blev medlem vid det andra klubbmötet den 20 april 1960. Han har genom åren innehaft flera poster inom föreningens styrelse.

·        Kent Berglin är medlem sedan våren 1973. Han håller numera tillsammans med Jan Wenander i våra månadsauktioner och organiserar utställningar och andra aktiviteter.

·        Sigurd Andersson är medlem sedan 1976. Han höll från 1983 och många år därefter i föreningens ungdomsverksamhet. Han ansvarade också länge för Sigges Kafé, d v s han ordnade kaffe och förtäring till möteskvällarna. Numera håller han i vårt populära medlemslotteri.

Redan när föreningen var ung hade man emellanåt det lite festligt. I november 1960 ”avåt man en god gåsmiddag med vin och avec”. Både Erik Johansson och Roland Ohlsson var med och smorde kråset. Medlemmen Leijonhufvud höll efter måltiden ett föredrag om den gula treskillingen.

NHFF är i dag en livaktig förening med ett 75-tal medlemmar. Vår klubblokal har vi hos ABF.

Klubben har bytesafton en tisdag i månaden och då kommer ett 20-tal medlemmar för att byta frimärken och vykort. Man kan också låna kataloger eller annat filatelistiskt material. Bytesaftonen avslutas med en fikastund.

Sista tisdagen varje månad har vi månadsmöte. Till mötet är ofta någon gäst inbjuden för att föreläsa i något filatelistiskt ämne eller visa upp sin samling. En auktion till vilken medlemmarna lämnar in sina objekt har en given plats varje månadsmöte liksom dragning i medlemslotteriet. Även månadsmötena avslutas med en fikastund då det ges tid till att umgås under gemytliga former.

Vi har även en ungdomsavdelning som brukar träffas samma tisdag som senioravdelningen har sin bytesafton. Medlemsantalet varierar en del, men det kan komma en 5-6 ungdomar varje gång. Även ungdomarna avslutar, tillsammans med sina ledare, mötena med en stunds samvaro med saft och kaka.

Klubben deltar årligen i Frimärkets Dag och i lokala aktiviteter i samband med sportlov etc. Tillsammans med andra filatelistklubbar har vi rest med buss till utställningar i Danmark och Sverige. En del medlemmar deltar i Filatelistisk Högskolas aktiviteter inom ”Hallandsträffen”.

I november varje år arrangerar vi ”Kungsbackaträffen” med auktion. Träffen är alltid välbesökt av både filatelister och frimärkshandlare. I år blir det i april!

Klubben har välbesökta avslutningar i maj och december då vår medlem Thore Larssons färdigheter inom det kulinariska området verkligen uppskattas.