NORDHALLANDS FILATELISTFÖRENINGS månadsmöte den 25 sept. 2012