NORDHALLANDS FILATELISTFÖRENINGS AUKTION 2012-11-18 PÅ ABF

Kl. 08.00 samlades det vanliga arbetsgänget för att iordningställa lokalerna för auktionen, för handlarna och för servering. Gänget bestod av Lars Andersson, Stig Bäckstrand, Kjell Elmlund, Hans-Uno Hansson, Tomas Hellström, Kent Jiresjö, Börje Nilsson, Bert Pettersson med flera.
Kenth Berglin var ute på gatorna och satte upp vägvisande skyltar för vilket han fick beröm av flera besökare.

Bittan Bäckstrand och Thore Larsson ordnade samtidigt för serveringen. Man fick beröm inte minst för de fina smörgåsarna. Försäljningen gav ett överskott på över 700 kr.

Klubben hade försäljning av eget material, insticksalbum och visirblad, gamla vykort, minnespoststämplar och Frimärkets Dagsstämplar. Det såldes också nya frimärken för Posten. Försäljningen sköttes av Jan Jörgensen, Inga och  Börje Nilsson. Eget material inbringade över 500 kr.

Visning av auktionsmaterial sköttes av Lars Andersson, Sigurd Ryndal och Tomas Hellström. De skötte också senare vid auktionsslut utlämning av sålda objekt.

Auktionen startade kl. 1300 och var avslutad cirka kl. 1500. Auktionsförrättare var omväxlande Jörgen Knudtzon och Kent Jiresjö. Protokollförare var Hans-Uno Hansson och Kjell Elmlund. Anbudsbevakare var Stig Bäckstrand. Projektorvisning av objekten sköttes av Axel Töpperwien.

Det såldes naturligtvis en hel del objekt även om antalet i auktionssalen närvarande budgivare kunde ha varit fler än de 20-25 personer som nu fanns på plats.

De sju inbjudna handlarna sålde tillräckligt bra för att känna sig nöjda.

Slutligen tog Anna-Stina Nordkvist och Ann-Marie Ivarsson upp betalning för sålda och utlämnade auktionsobjekt.

/Börje

Länk till bilder från auktionen.

Bilderna tagna av  Stig Bäckstrand/Börje Nilsson