ABF 100 år firades den 13 okt. 2012

Vår hyresvärd, ABF, firade att det var 100 år sedan föreningen bildades.
Nordhallands Filatelistförening deltog i firandet med en monter som bemannades av Ann-Marie Ivarsson, Thore Larsson, Anna-Stina Nordkvist, Bert Pettersson och Margareta Wiklund.

I montern fanns informationsmaterial och frimärksplocklåda. Thore Larssons
samling med skepp och fartyg av allehanda slag prydde väggarna.

Länk till bilder.    Bilderna tagna av Börje Nilsson.