Månadsmöte den 25 okt. 2011

Det var bra uppslutning till månadsmöte ett 35-tal medlemmar kom. Som vanligt var det auktion och med Kent
Jiresjö som auktionsförrättare ett 30-tal objekt gick under klubban till bra priser.

 

Stort tack till Tomas Hellström som höll ett intressant fördrag om Bandfrimärken.

 

Klubben fick en ny kvinnlig medlem.

 

Som avslutning på möte var det kaffe och fralla och som vanligt var det Börje som stod för marktjänsten.
 

Bilder och text Stig Bäckstrand