NHFFs info från Månadsmötet den 27/11 2012

34 medlemmar hade känt sig manade att komma till mötet som var fyllt med aktiviteter:
- Vår sekreterare hade hand om efterförsäljningen från vår stora auktion som genomfördes den 9:e november.

Han sålde för 700 kr (ytterligare 2000 kr har sålts på en efterefterförsäljning).

- Prisutdelning till dem som gick poängpromenaden på Frimärkets Dag. Vinnare blev vår v.ordf. Tomas Hellström som hade sju rätt. 2:a var Loke Höjer också sju rätt. Rätt rad var X 2 1 X X 1 X 2 X 2.
 Sex rätt hade tre personer i denna ordning Ingrid Elmlund, Erik Johansson och Anita Johansson. Asken med frimärken i utslagsfrågan innehöll 694 märken.

- Månadsauktionen med ett 25tal objekt gick till plånboksvänliga priser.

Emellertidblev de dyrare objekten osålda. Kent Jiresjö höll som vanligt i klubban.

- Föredragshållaren Tomas Hellström pratade kunnigt och engagerat om våra svenska frimärkens kurseringstider.

- I en ny, ganska svår tävling gällde det att gissa i vilka länder fem lätt manipulerade frimärken hade utgivits.
Bäst lyckades Torgny Hedin med tre rätt. För detta fick han ett litet pris.
Två rätt hade Stig Andersson, P.O. Jacobsson och Björn Hagberg.

- Mötet avslutades i vanlig ordning med smörgåsar, kaffe och kaka.

 /Börje

Länk till bilder från mötet. Tagna av Stig B.


Frågetävlingen den 27 dec 2012

Rätta svaren frågor 1 – 5:

Lettland/Bulgarien/Tanzania/Egypten/Sydafrika (RSA)

Utslagsfrågan: Boken innehöll 192 sidor

Resultatlista:

1)   Torgny Hedin     3 rätt

2)   Stig Andersson   2 rätt

3)   P O  Jacobsson   2 rätt

4)   Björn Hagberg    2 rätt  

Resten av dom 13 som vågade svara hade 0 till 1 rätt.

==================================================

Resten av 30-35 medlemmar som kom till mötet orkade alltså
inte fylla i ett formulär med 5 landsnamn. Intresset verkar vara
väldigt litet. En enkel renklippning av frimärksmakulatur
kan däremot locka ett 10-tal medlemmar till klubblokalen varje
måndagsförmiddag, men när det arrangeras en ny aktivitet en
gång i månaden är man inte intresserade.

En del av de medlemmar som kom den 27 nov är naturligtvis
ursäktade eftersom det förekom andra aktiviteter också, men
de flesta kom kl 1800 satte sig tillrätta och satt fast tills fika serverades.
Tävlingen var ganska svår. Det blir en ny lättare tävling i januari 2013.

Mvh Börje