Auktionsvillkor


1. Objekten säljs till högstbjudande så förmånligt som möjligt dvs. Näst högsta     bud plus fast höjning. Finns endast ett bud säljes objektet till minipriset som     alltid är 20 kr. Angivna bud är bindande.


2. Fasta höjningar

    Under 100 kr  =   5 kr

    100-200 kr     = 10 kr

    200-500 kr     = 20 kr

    500-1000 kr   = 25 kr

    över 1000 kr   = 50 kr


3. Köparen erlägger ingen provision. Säljaren erlägger 10% i provision till             föreningen.


4. Kontant betalda rop avhämtas omedelbart efter auktionens slut.

    Till anbudsgivare utsändes objekten mot faktura där porto/frakt tillkommer.


5. Numrering i listan avser sedvanliga kataloger. Norden enligt FACIT och övriga     enligt MICHEL.