Vill du sälja hela eller delar av din samling?


Vi värderar gratis och kan hjälpa till med försäljning.


Inlämning pågår ständigt till kommande auktioner.


Nästa auktion är den 14 november 2021 (inlämning pågår)

  

Kontakta oss på auktion@nhff.se eller ring Kent Jiresjö

på telefon 0707-750825.