Sportslovet


Vi är en av arrangörerna av sportslovetsaktiviteterna på ABF i vecka 7.

På onsdagen och torsdagen i den vecka har vi plockbordet framme liksom vattenskålar, torkapparat, m.m. Båda dagarna är det mellan klockan 10.00 - 15.00.


Andra aktiviteter dessa dagar är schackspel, tillverkning av bisalva och ramar till bikupor, handarbeten, bakning, livräddning, m.m., m.m.


Entreavgiften är kr 20:- per person och då ingår korv och dricka.


Det ger oss som förening många fördelar såsom utbildning av ledare, tillgång till frimärken, frimärkenstillbehör och reklammaterial.


Det ger även våra medlemmar, som vill, möjlighet till att ställa ut sina samlingar på de utställningar som arrangeras ett par, tre gånger per år.


Många frågar sig vad orsaken kan vara till att frimärkshobbyn fångat intresset hos så många människor, unga som gamla. Det är omöjligt att ge ett uttömmande svar på en sådan fråga. Anledningarna är många och skiftande. Möjligen kan man sammanfattningsvis säga, att frimärkena alltid har något att ge åt dem som närmare betraktar dem.


Frimärksbilderna är t,ex. ofta små konstverk. De kan på ett fantasieggande och åskådligt sätt berätta om mänsklighetens och civilisationens historia. De avbildsr personer som kungar, presidenter och kända personer inom vetenskap och konst och andra områden. De  skildrar de tekniska framstegen i olika delar av världen, avbildar djur, växter, bilar, flyg etc.


Frimärken liksom stämplar och andra postala sakerger dig kunskap om Sverige och andra länders historia, geografi och kultur.