Information

Nordhallands Filatelistförening © 2015

Nordhallands Filatelistförening i Kungsbacka

Här samlar vi länkar till bilder och reportage från olika evenemang.

Hur det hele började


Nordhallands Filatelistförening bildades

onsdagen den 17 februari 1960 i Kungsbacka.

Vid bildandet var 16 personer närvarande och dessa valde advokat Stig Palmér till föreningens förste ordförande. V. ordförande blev Roland Ohlsson, sekreterare landsfiskal Karl Wahlgren och till kassör valdes  Fr Loocrantz. Vidare valdes fru Inga Rådmann till klubbmästare medan Nils Nilshag och Harald Johansson valdes till suppleanter. Hr John Nordkvist valdes till revisor och Ingemar Eliasson till revisorsuppleant.