Månadsmöten 2021-2022


Tisdag

2022-01-25

Föredrag

18.00-21.00

?

Tisdag

2022-02-22

Föredrag

18.00-21.00

Rikard Azelius

Post mellan Sverige-Frankrike 1700-1855

Tisdag

2022-03-22

Föredrag

18.00-21.00

Bengt Herrman

Mitt London

Tisdag

2022-04-26

Föredrag

18.00-21.00

?

Tisdag

2022-05-24

Våravslutning

Tisdag

2021-08-24

Föredrag

18.00-21.00


Tisdag

2021-09-28

Föredrag

18.00-21.00

Tisdag

2021-10-26

Föredrag

18.00-21.00

Tisdag

2021-11-23

Föredrag

18.00-21.00

Tisdag

2021-12-07