Arbetsgruppen 2021-2022


Torsdag

2022-01-13

Möten

10.00-12.00


Torsdag

Alla torsdagar

Möten

10.00-12.00


Torsdag

2022-05-19

Möten

10.00-12.00


Torsdag

2021-08-12

Möten

10.00-12.00

Torsdag

Alla torsdagar

Möten

10.00-12.00

Torsdag

2021-11-25

Möten

10.00-12.00

Vill du veta mer? Kontakta oss på info at nhff.se eller ring någon i styrelsen.