Arbetsgruppen


Arbetsgruppen träffas alla torsdagar från och med 10/1 t.o.m 235 under våren och perioden 15/8 t.o.m 5/12 under hösten.

Som tidigare är det start klockan 9.00 och vi håller på till ca 12.00


På gruppens möten förekommer många olika arbetsuppgifter.

Några sorterar in lösa märken i album. t ex efter motiv eller land. Dessa album ligger sedan till grund för ungdomarnas val av märken till sina samlingar. Men även de vuxna kan handla märken ur albumen för 1:- kr per märke. Lämpligen på klubbens bytekvällar.


Andra renklipper frimärken från kuvert och makulatur. Material som fåttsom gåvor till föreningen och som sedan läggs i de plocklådor som ungdomarna kan välja från. Viss del av material säljs på bl.a Tradera.


Några ägnar sig åt att bearbeta inlämnat material till vår årligen stora auktion.

Värdera, dokumentera, skanna in samt montera i visningsmappar.

Även biblioteket brukar få sig en uppsnyggning under dessa dagar.


Givetvis tar vi paus för att få en stunds fika och avkoppling med lit gött tjöt.